English

Privacy policy
Hotel Wonderland
Nederland BV

Hotel Wonderland Nederland BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, geboortedatum, aankoopgegevens en e-mailadres.

Doel van de gegevensverwerking

Hotel Wonderland Nederland BV verzamelt gegevens van personen die bij Hotel Wonderland Nederland BV kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins diensten of producten van Hotel Wonderland Nederland BV afnemen, van bezoekers van de Hotel Wonderland Nederland BV website en van abonnees van de Hotel Wonderland Nederland BV nieuwsbrieven (hierna gezamenlijk: “gast(en)”) voor de volgende doeleinden:

Het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via de website, het callcenter en de kassa verlopen.

Om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de klant kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven).

Voor direct marketingactiviteiten van Hotel Wonderland Nederland BV, in het bijzonder om gasten te kunnen informeren over Hotel Wonderland Nederland BV, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere toekomstige) producten en diensten, en om deze informatie op de klant af te stemmen.

Om de nieuwsbrief van Hotel Wonderland Nederland BV te kunnen toesturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld.

Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek).

Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Hotel Wonderland Nederland BV van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Doorgifte aan derden

Hotel Wonderland Nederland BV verkoopt, noch verhuurt persoonsgegevens aan derden. Hotel Wonderland Nederland BV zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk is vereist of dit naar onze mening redelijkerwijze noodzakelijk is om: te voldoen aan een dwingend juridisch verzoek of om de rechten of eigendom van Hotel Wonderland Nederland BV te beschermen of te verdedigen of om te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van bezoekers van een door Hotel Wonderland Nederland BV georganiseerd evenement te beschermen. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken sluit Hotel Wonderland Nederland BV een bewerkersovereenkomst. Hotel Wonderland Nederland BV blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

E-mailings

Wanneer u bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, ontvangt u van ons servicemails. Het betreft informatie rondom uw bezoek, bijvoorbeeld wijzigingen in aanvangstijd, annuleringen en informatie over bereikbaarheid.

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u een afmeldlink onderaan de mail geboden via welke u ervoor kunt zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat Hotel Wonderland Nederland BV gebruikt voor direct marketingactiviteiten per e-mail.

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies

Het beleid dat Hotel Wonderland Nederland BV hanteert omtrent cookies vindt u in ons cookiebeleid .

Uw gegevens inzien of aanpassen

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, deze aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hieronder een overzicht van de verschillende opties:

Om uw NAW gegevens aan te passen kunt u een email sturen naar hallo@hotelwonderland.nl.

Om aan te geven hoe u op de hoogte gehouden wilt worden door ons, kunt een email sturen naar hallo@hotelwonderland.nl, met als onderwerp: “E-mailvoorkeuren”. U ontvangt van ons dan een mail retour met een link naar uw persoonlijke profiel, waar u uw voorkeuren kunt aangeven. U kunt uw voorkeuren ook aanpassen via de link onderaan elke mail die u van ons ontvangt.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor e-mails, via de afmeldlink onderaan de e-mails.

Als u wilt dat Hotel Wonderland Nederland BV in het geheel uw gegevens niet voor direct marketingactiviteiten verwerkt, kunt u e-mail naar onze gastenservice sturen. Het adres vindt u onderaan deze pagina. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Indien u nog andere verzoeken heeft, kunt u zich eveneens richten tot onze customer service. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Bewaren gegevens

Hotel Wonderland Nederland BV bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een klant gedurende drie jaar geen bezoek heeft gebracht aan Hotel Wonderland Nederland BV heeft of anderszins een product of dienst van Hotel Wonderland Nederland BV heeft afgenomen, worden persoonsgegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Gegevens van gasten die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Hotel Wonderland Nederland BV te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Beveiliging en derden

Hotel Wonderland Nederland BV (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers. 

Graag maken wij u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Hotel Wonderland Nederland BV, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Cameratoezicht

Voor de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers, maken wij in en rondom het theater gebruik van cameratoezicht. Camerabeelden worden niet langer dan 4 weken bewaard en automatisch gewist door middel van overschrijving. In geval van een incident (bijvoorbeeld een strafbaar feit zoals diefstal) kunnen wij de camerabeelden bewaren totdat het incident is afgehandeld.

Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Contact customer service

Neem gerust contact met ons op indien u nog verdere vragen heeft over ons privacybeleid, via hallo@hotelwonderland.nl.

Laatste wijzigingen gemaakt op 09 juni 2021.

Notice: Hotel Wonderland temporarily closes its doors due to COVID measures!

Stay up to date